Ku autonomii i współpracy

Nasze centrum w swojej pracy kieruje się zasadami psychiatrii psychodynamicznej

Uważamy, że tak jak diagnoza psychodynamiczna musi być zakorzeniona w kontekście biologiczno­psychologiczno­społecznym, podobnie leczenie powinno obejmować wszystkie te sfery funkcjonowania człowieka.

Podstawą dobrej terapii jest trafna diagnoza. Obejmuje ona zarówno obraz kliniczny /biologiczno­medyczny/, konflikty wewnątrzpsychiczne /psychychologiczne/ i trudności w relacjach interpersonalnych w środowisku /warstwa społeczno­kulturowa/.

Współgranie tych trzech sfer od dzieciństwa tworzy unikalną osobowość każdego człowieka. Zranienia powstające w którejkolwiek z tych przestrzenii i w jakimkolwiek momencie życia, mogą prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu w pracy czy w związkach z innymi ludźmi, a czasem do objawów chorobowych.

Psychoanalitycy uważają, że najważniejszym okresem, w którym te zranienia powodują zakłócenie w funkcjonowaniu dorosłego człowiaka, to pierwszych kilka lat życia. Jednak człowiek rozwija się całe życie. I tak jak całe życie mogą nas spotkać różne cierpienia i stresy, tak w dopóki żyjemy mamy możliwość leczenia tych ran.

W naszym centrum staramy się łączyć medyczne podejście do psychopatologii z rozumieniem psychodynamicznym i analityczno grupową techniką psychoterapii.

Obok leczenia, farmako­ i psychoterapeutycznego, oferujemy również wsparcie superwizyjne zarówno indywidualne, jak i grupowe.

W związku z powyższym, celem zadbania o staranność leczenia i jego zindywidualizowanie, do każdego z rodzajów terapii w naszym Centrum prowadzimy kwalifikację, na którą zazwyczaj składa się od jednego do pięciu konsultacji diagnostycznych. Dbając o rzetelność diagnozy pierwsza konsultacja odbywa się zawsze u specjalisty psychiatry. Pozwala to na przykład wykluczyć fizykalne tło objawów i znacznie przyspiesza proces diagnostyczny i pozwala przedstawić propozycję terapii w strukturach naszego Centrum, lub zalecenie zgłoszenia się do innego, bardziej adekwatnego miejsca leczenia.

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem, lecz na usługi w części naszych struktur posiadamy umowę z NFZ.

Usługi prywatne (odpłatne):

Usługi refundowane przez NFZ:

Kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-18.00
pod numerem telefonu

12 44 67 007

oraz pod e-mailem
sekretariat@mentalmed.pl

NASZE CENTRUM